Категория: Общество и Хора

  • На вестниците им отредиха четвъртата власт!?

    Няма как да не признаем, че медиите и вестниците имат манипулативна роля спрямо обществото, дори винаги са нападани и охарактеризирани, като безотговорни със своето съзнателно нагнетяване на негативни мисли в населението. Накратко, медиите се оказват политически противник и преграда пред изпълнителната власт. Но, властта на гражданското общество е преди всичко власт над мисленето на гражданите,…

  • Ефективно мотивационното писмо при кандидатстване за магистратура

    Много университети всяка година обявяват нови места за прием на магистри, както и примамливи пълни или частични стипендии. Когато става дума за някои от най-реномираните висши учебни заведения в света, човек си мисли, че тези преференции са едва ли не само за гении. Почти във всички случаи, обаче, след запознаване с критериите на съответния университет,…

  • Какви учебници да четем?

    Всеки човек чете различен вид книги. Най–много според мен се четат криминални книги, но също така любовни романи, книги за военна история и пр. Във всеки жанр за четене безспорно има класически произведения. Ако обаче се опитаме да отговорим на въпроса какви учебници е хубаво да се четат, то тогава отговорът би трябвало да е…