Автор: evgenirb

  • На вестниците им отредиха четвъртата власт!?

    Няма как да не признаем, че медиите и вестниците имат манипулативна роля спрямо обществото, дори винаги са нападани и охарактеризирани, като безотговорни със своето съзнателно нагнетяване на негативни мисли в населението. Накратко, медиите се оказват политически противник и преграда пред изпълнителната власт. Но, властта на гражданското общество е преди всичко власт над мисленето на гражданите,…