Видове заеми

В зависимост от получателя и целта, за която се използват заемите, те могат да бъдат разделени на няколко вида:

Персонализиран вид кредит

Потребителският кредит обикновено се представя като средство за текущо потребление и се използва за закупуване на дълготрайни стоки. Те могат да бъдат както обезопасени, така и необезпечени и в някои случаи изискват поръчител.

Вид на ипотечния кредит

Ипотеките, както подсказва името им, са свързани с покупката на имот. Следователно те са по -дългосрочни – с падеж над няколко години. По своята същност като правило те имат гаранции за задължението – самия недвижим имот.

За разлика от други видове заеми, ипотеките често начисляват процент от общата сума за преглед и одобряване на заема.

Вид на корпоративния кредит

Корпоративните заеми се използват от бизнеса, обикновено за закупуване на дълготрайни материални активи. Те са алтернатива на малките и средните компании, които обикновено нямат достъп до форми на финансиране като емитиране на акции и облигации.

Вид на кредитната линия

Кредитната линия е крайната сума на кредита, която може да бъде изтеглена за определен период от време. Съгласно този вид договор, кредитополучателят може многократно да изтегля и връща средства по време на договора си с финансовата институция.

Дължимият лихвен процент се начислява само върху размера на използвания кредит, но не и върху максимално допустимата стойност на кредитната линия. Същевременно обаче се заплаща такса за откриване и поддържане на кредитната линия през периода на договора. При договаряне на кредитна линия на потребителя често се предлага кредитна карта, с която да извършва плащания.

Гаранция за заем

Гаранцията по заем е актив, който кредитополучателят предлага като обезпечение на финансовата институция, ако тя престане да изпълнява задълженията си. По този начин платецът намалява риска за финансовата институция, съответно лихвите по кредита.

Кредитен рейтинг

Всяка институция или физическо лице, вземащо заем, има  кредитен рейтинг .

Това е индикатор, който показва колко добре могат да поддържат изтеглената сума. За физическите лица рейтингът се основава на месечния доход и, ако има такъв, на предишната история на кредитните услуги.

При равни други условия, колкото по -нисък е доходът на човек или колкото по -малко надежден е платецът в миналото, толкова по -рисков става клиентът за банкова институция. Този риск се извършва под формата на  процент  по-голям  интерес  заем, отколкото би било в противоречие.

Публичните компании и държави също имат кредитен рейтинг, който работи на същия принцип – колкото по -надеждна е държавата по отношение на други правни неща, толкова по -ниска е лихвата по емитирания дълг.

За съжаление в реалния живот има различни начини, по които кредитният рейтинг на дадена държава може да бъде манипулиран – аспект, който е много по -труден за наблюдение с индивидуален и корпоративен кредитен рейтинг.

Източникzaemko.com


Публикувана

в

от

Етикети:

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *