Номериране при фактурите

Едно от най-важните неща при фактурите, е тяхното номериране. Обикновено, ако няма друго условие, те се подреждат така, че да няма пропуски и дублиране при нарастване, да бъдат поредни, десетразрядни и, разбира се, с арабски цифри. Задължително условие е, всички екземпляри, които са част от един документ, да бъдат с един и същ пореден номер, като вида от бланката не се взима под внимание.
Тази номерация не може да се наруши в края на годината, тъй като не зависи от изтичането на 12-те месеца. По принцип, при всяка фактура, след изчерпване на десетразрядната номерация, процедурата се повтаря, започвайки с „0000000001“.
Има няколко случая, при които издаването на фактура е задължително. Най-често срещан е този, който включва доставянето на стоки. Тя се издава не по-късно от 5 дни от датата на получаване на авансово плащане или от датата на данъчното събитие за доставката. При ВОД, срокът се увеличава до най-късно 15-то число на месеца.
Има и няколко изключения, при които не се издава фактура: в случай, че вместо нея се издаде протокол; при доставка на стока или услуга, чийто получател не е данъчно задължено лице; при продажба на самолетни билети; при безвъзмездни доставки; при застрахователни и финансови услуги; при доставки за нерегистрирани физически лица по ДДС, нямащи нищо общо с ЕТ; при публична продажба.
Като изключим горе-посочените случаи, във всички останали доставки, издаването на фактура е задължително, като няма значение дали човекът е регистриран или не по закона. Ако получателят поиска, документа може да се издаде и когато това не е задължително условие.
При останалите случаи, при издаване на фактури, оригиналите им отиват в ръцете на получателя на съответната доставка. За тези доставки, при които не е задължително издаването на протокол или фактура, доставчикът трябва да се отчете за реализираните продажби, а в съответния отчет се съдържа информация за данъчния период и доставките.


Публикувана

в

от

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *