Силата на потребителските потоци в процеса на проектиране

Силата на потребителските потоци в процеса на проектиране

Услуга, която прави живота на потребителя по-лесен, има тенденция да му става любима. В свят, затрупан с разнообразна и сложна информация, тези, които предлагат прост и ориентиран към потребителя дизайн, имат надмощие на пазара. 

В тази статия, съвместна с krasimirsimov.com, ще разгледаме стойността на потребителските потоци, изследвайки техния творчески процес и обяснявайки защо настоящите дизайнерски практики не могат да съществуват без тях.

Съдържание

 • UX потребителски потоци: Каква е сделката?
 • Три причини защо да използвате потребителски потоци в UX
 • Кога трябва да използвате потребителски потоци?
 • Ръководство стъпка по стъпка за създаване на потребителски поток
 • Резюме

UX потребителски потоци: Каква е сделката?

Потребителският поток се отнася до последователността от действия, които човек предприема, когато използва уебсайт или приложение. Той включва всички стъпки за постигане на цел или изпълнение на задача. 

Потребителските потоци помагат на дизайнерите и разработчиците да разберат как потребителите взаимодействат с техните продукти. Той може да идентифицира всякакви потенциални пречки или области за подобрение. 

Три причини защо да използвате потребителски потоци в UX

Потребителските потоци са от съществено значение поради няколко причини: 

 1. Те помагат да се разбере как потребителите навигират в цифров продукт. Може да помогне за подобряване на потребителското изживяване. Дизайнерите могат да идентифицират болезнените точки и да оптимизират потока, за да го направят по-интуитивен. 
 2. Потребителските потоци позволяват предварително предвиждане и планиране на потребителското поведение. Той помага при проектирането на различни сценарии и потребителски нужди, като прави продукта по-удобен за потребителя. 
 3. Те могат да помогнат за организирането на различни проектни екипи, от дизайнери до заинтересовани страни. Потребителският поток осигурява общ език и разбиране на потребителското пътуване. Така че всеки, участващ в проекта, може да създаде по-добро потребителско изживяване. 

Типове потребителски поток

В зависимост от функционалността, изисквана от задачата, и броя на включените страници, можете да използвате и адаптирате три типа потребителски потоци, за да отговарят на вашите цели.

Задачата тече

Те представляват стъпките, включени в изпълнението на конкретна задача. Потоците от задачи следват един единствен път, без да се разклоняват в алтернативни маршрути. Те са най-ефективни, когато всички потребители следват една и съща предварително зададена последователност от действия.

Схематични потоци 

Те комбинират елементите на схематични рамки и блок-схеми. Те илюстрират връзката между екраните и потока от данни между тях. Схематичните потоци са по-сложни. Те влизат в действие, след като е готов прототип с ниска точност или схематична рамка. Той изобразява как потребителите ще взаимодействат и ще навигират в системата. Той помага в процеса на проектиране на множество страници или екрани. Схематичните потоци са особено полезни при проектиране за мобилни екрани. 

Потребителски потоци

Те предоставят визуално представяне на това как потребителите навигират в системата. Той обяснява как потребителите взаимодействат с дизайна и резултатите от всяко взаимодействие. Потребителските потоци помагат да се разбере потребителското изживяване от началото до края. Те служат като инструмент за улавяне на нюансите на потребителското поведение. Потребителските потоци осигуряват ориентиран към потребителя подход към дизайна.

Кога трябва да използвате потребителски потоци?

Потребителският поток е неразделна част от UX дизайна. Той ще ви е необходим на следващите три етапа.

Разбиране на вашите потребители 

Опознаването на вашите целеви потребители е от решаващо значение. Извършете задълбочен анализ и проучване на клиентите, за да разберете техните нужди и предпочитания. Това знание ще определи необходимите елементи за вашия уебсайт или продукт. Те включват необходимия брой страници или екрани и тяхното оптимално подреждане.

Представяне на вашия дизайн 

След като работата ви по дизайна приключи, важно е да я покажете на колеги или мениджъри. Като търсите мнения от други, можете да видите как потребителите ще взаимодействат с вашия дизайн. Също така можете да представите как ще изпълнят изискванията си и какъв ще бъде техният опит.

Идентифициране на области за подобрение 

Непрекъснатите актуализации са от съществено значение за подобряване на качеството на продукта и потребителското изживяване. Но идентифицирането на проблемните области на потока и създаването на решения за оптимизация може да бъде предизвикателство. Този етап включва изследване на потребителския поток, за да се определят целеви точки за подобрение. Той може да осигури непрекъснати подобрения и оптимално потребителско изживяване.

Ръководство стъпка по стъпка за създаване на потребителски поток

Създаването на добре обмислен потребителски поток е от решаващо значение за проектирането на продукт. Следвайте тези стъпки, за да сте сигурни, че вашият поток представлява пътуването на потребителя и води до по-добро преживяване. 

 • Определете целите на потребителя. Определете вашата целева аудитория. Гмурнете се дълбоко в техните трудности и обстоятелства. Определете крайната цел на потребителя. 
 • Определете целта, която искате да постигнете. Установяването на целта определя подходящите типове потребителски потоци. Тази цел ще повлияе на цялата посока. Може да подобри реализациите, да увеличи продажбите на компанията, което го прави ценен резултат.
 • Начертайте стъпките на пътуването. Преди да създадете потребителски поток, избройте всички стъпки на хартия или друг цифров инструмент. Тази практика служи на две цели: яснота и ефективност. С това получавате ясен преглед на потока и бързо идентифицирате липсващи или излишни стъпки. Този подход спестява време по време на процеса на създаване, като предоставя структурирана пътна карта. 
 • Изберете тип потребителски поток. Те могат да служат за различни цели в зависимост от различните сценарии. Така че трябва да изберете този, който е най-подходящ за вас. Оптималният избор ще зависи от конкретните изисквания и цели на проекта.
 • Създайте потребителския поток. Начертайте пътуването на потребителя от началото до края. Идентифицирайте всички допирни точки, точки за вземане на решения и предприети действия. Използването на специфични инструменти за създаване на прототипи може да вдъхне живот на желания потребителски поток от UX дизайн. 
 • Тествайте и прецизирайте потребителския поток. След като завършите потребителския поток, прегледайте го, за да се уверите в разумността му. Отделете време, за да следвате стъпките на потребителския поток и да оцените неговата ефективност. Споделете го с вашите колеги, за да съберете техните мнения и предложения. По този начин можете да включите обратна връзка и да направите всички необходими актуализации. Помислете за коригиране на потребителския поток, за да постигнете планираната цел за оптимални резултати.

Резюме

Създаването на удобен за потребителя продукт изисква разбиране на пътя на потребителя. Инвестирането в потребителските потоци и извличането на ползите е по-ефективно от отгатването на нуждите на потребителите. 

Важно е да запомните, че потребителските потоци са динамични. Трябва да ги актуализирате според новите функции и отзивите на клиентите.


Публикувана

в

,

от

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *